เปิดคลังสินค้า บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด และบริษัทในเครือ ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด ได้มีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ และ พิธีพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชา ในโอกาสเปิดคลังสินค้า บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด และบริษัทในเครือ ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล นำโดยผู้บริหารระดับสูง อาทิเช่น คุณ วราภรณ์ บุณลำพันธ์ คุณ ยูจีน ฉี คุณ เทิดเกียรติ ทิพยวงศ์ คุณ ธันวฤกษ์ บุญโสภา พร้อมด้วย พนักงานและเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ โดยพิธีพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธี เพื่อให้ผู้บริหาร บริษัทฯ และ พนักงานทุกคนพร้อมครอบครัวอยู่ดีมีสุข มีโชคลาภเงินทอง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานอาชีพสืบไป

Share this post