News And Events

💥พื้นที่แคบเฉพาะจุด หรือ พื้นที่พอเพียงกว้างขวาง เราติดตั้งและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลากหลายรูปแบบระบบไฟฟ้าสำรอง UPS จากบริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด👍🏻 ทั้งชนิดที่ใช้งานกับไฟฟ้า Single Phase (1P) และ ไฟฟ้า 3 Phase (3P) เพื่อปกป้องเครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

💥พื้นที่แคบเฉพาะจุด หรือ พื้นที่พอเพียงกว้างขวาง เราติดตั้งและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลากหลายรูปแบบระบบไฟฟ้าสำรอง UPS จากบริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด👍🏻 ทั้งชนิดที่ใช้งานกับไฟฟ้า Single Phase (1P) และ ไฟฟ้า 3 Phase (3P) เพื่อปกป้องเครื่องมือ เครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆𝘀 แบบ 𝗦𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗧𝘆𝗽𝗲 มาพร้อมกับระบบ 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆💬 แจ้งเตือนเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ และสรุปข้อมูลการทำงานของเครื่องตามช่วงเวลา👍🏻ทุก Solution ของการสร้างสเถียรภาพสำหรับระบบไฟฟ้า วางใจให้เราบริการ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆𝘀 แบบ 𝗦𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗧𝘆𝗽𝗲 มาพร้อมกับระบบ 𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆💬 แจ้งเตือนเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ และสรุปข้อมูลการทำงานของเครื่องตามช่วงเวลา👍🏻ทุก Solution ของการสร้างสเถียรภาพสำหรับระบบไฟฟ้า วางใจให้เราบริการ

🐉🏮🪭❤️เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ทีมผู้บริหาร CMC Biotech and Thai GL Group นำทีมโดย “คุณ K.C. Loh” Managing Director ✨️ไหว้เทพยาดา ฟ้า ดิน และไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง🎎🐉🧨🎉 เพื่อขอพรให้กับพนักงานของเรา

🐉🏮🪭❤️เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ทีมผู้บริหาร CMC Biotech and Thai GL Group นำทีมโดย “คุณ K.C. Loh” Managing Director ✨️ไหว้เทพยาดา ฟ้า ดิน และไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง🎎🐉🧨🎉 เพื่อขอพรให้กับพนักงานของเรา

ภาพบรรยากาศ บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด ได้เข้าร่วม อบรมและจัดบูธ  **โครงการอบรมเกณฑ์การทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อการส่งมอบงาน  สำหรับอาคารทั่วไป ดาต้าเซนเตอร์ สถานพยาบาลและสนามบิน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย  ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค

ภาพบรรยากาศ บริษัท ไทย อินดัสเทค จำกัด ได้เข้าร่วม อบรมและจัดบูธ **โครงการอบรมเกณฑ์การทดสอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อการส่งมอบงาน สำหรับอาคารทั่วไป ดาต้าเซนเตอร์ สถานพยาบาลและสนามบิน กับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค